Välkommen på Nose Work tävling!

NW1
2019-05-04  LULEÅ HUNDCENTER
Maj-Nosen
Tävling i Samtliga Moment i klass: NW1

Arrangerande klubb: SNWK
Anordnare: Luleå Hundcenter AB
Kontaktmail: luleahundcenter@hotmail.com

Anmälan är öppen från 2019-04-01 
till och med 2018-04-12
Turordningbaserad platsantagning efter inkommen anmälan

Pris: 450:-
Antal platser: 50st
Tid kl: 09.00
Plats: UPPLAGSVÄGEN 30, Luleå Hundcenter
Domare: Per Arne Bergström
Domare: Camilla Fagervall
...............................................................................................................................
NW2 och NW1
2019-05-05 LULEÅ HUNDCENTER
Maj-Sniffen
Tävling i Samtliga Moment i klass: NW1 25 st,  NW2 25 st

Arrangerande klubb: SNWK
Anordnare: Luleå Hundcenter AB
Kontaktmail: luleahundcenter@hotmail.com

Anmälan är öppen från 2019-04-01 
till och med 2019-04-12
Turordningbaserad platsantagning efter inkommen anmälan

Pris: 450:-
Antal platser: 25st NW1 och 25 st NW2
Tid kl: 09.00
Plats: UPPLAGSVÄGEN 30, Luleå Hundcenter

Domare : Camilla Fagervall NW1
Domare: Per Arne Bergström NW2